İçeriğe geç
Buradasınız: Yazma Süreci Günlükleri » Yazma Rutini #6

Yazma Rutini #6

Kült?

Kelime Fransızca. Yerel özellikler taşıyan dini törenler, din, anlamlarında kullanılıyor.

Aşiret?

Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk. Arapça Kökenli.

Kabile?

Arapça bir kelime. Boy anlamına geliyor. Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, klan.

Beylik?

Merkeze tam bağlı olmayarak bir beyin yönetimi altındaki ülke, emîrlik, emaret, mirlik.

Devletle ilgili, devlete özgü olan, devlet malı olan, mirî.

Hükûmet.

Oba?

Göçebelerin konak yeri.

29.TEMMUZ.2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir