İçeriğe geç
Buradasınız: Genel » Seğirmeler ve Sonuçları: Marifetname

Seğirmeler ve Sonuçları: Marifetname

 • Genel

Her gün birçok kez karşılaştığımız bir hadise. Uzuv seğirmeleri.

Önceleri üzerine hiç durmazdım. Merakımı da çekmezdi. Ne zaman ki bu kitap kütüphanemize girdi, işte o vakitten bu yana zaman zaman açıp okurum. Kitabın adı Marifetnâme.

Müellifi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri (Kaddesallahu sırrahu’l azîz).

Vücudumuzun birçok yerinde bazen aynı anda gerçekleşen bu seğirmeler, arkasında birçok anlam barındırıyor. İbrahim Hakkı Hazretleri bunu şöyle açıklıyor:

"Eğer bir yerin seğirirse, bak, buradaki hükümleri hatırla ve şüphesiz itaat et. Damar neden oynar? Hak'tır onu depreştiren. O an işaretleri anla ve müjdelerini bekle."

Marifetnâme’den alınan bu bilgiler, hayatınızın çeşitli dönemlerinde size yardım edebilir. İbrahim Hakkı Hazretleri’nin de dediği gibi, işaretleri anla ve müjdelerini bekle.

Bu vesileyle Allah rızası için ruhuna bir Fatiha gönderelim.

Baş

 • Başın tepesinin seğirmesi, makamdan haber verir.
 • Başın önünün seğirmesi, talihe işaret eder.
 • Başın yan tarafının seğirmesi, gerek sağ ve gerekse sol, hayırdır.
 • Alın seğirmesinde; sağ iyş (eğlenmek, zevk ü sefa), sol haberdir.
 • Kaş seğirmesinde, sağ ve sol dostluktur.
 • Kaşların ortası seğirirse; sağı zevk, solu kederdir.
 • Dil seğirmesinde; sağı hüzün, solu şenliktir.

Yüz

 • Gözün dışının seğirmesinde; sağ kötüleme, solda ise zinettir.
 • Göz bebeği seğirmesinde; sağı ağrı, solu neşedir.
 • Göz kuyruğu seğirmesinde; sağda sevinç, solda maldır.
 • Göz altı seğirmesinde; sağda sevinç, solda hışımdır.
 • Yanak seğirmesinde; sağda hayır, solda maldır.
 • Burun kaşınması yoldur; sağda kahır, solda mevkidir.
 • Dudak üstü seğirmesinde; sağda rızık, solda şenliktir.
 • Dudak ucu seğirmesinde; sağda zarar, solda şenliktir.
 • Dudak altı seğirmesi; sağ ve solda yahşidir (çok iyi, güzellik alametidir.)
 • Seğiren çene; sağda iyş, solda güzelliktir.
 • Kulak seğirirse, sağ ve solda hoş haberdir.
 • Boğaz da kulakla seğirirse; sağda mal, solda gamdır (üzüntüdür.)
 • Diş seğirirse; sağda hüzün, solda kederdir.

Eller, kollar

 • Pazı ve el seğirmesi; sağda rızık, solda maldır.
 • Dirsek seğirirse; sağda ve solda hoş haberdir.
 • Kolların seğirmesi; sağda kötüleme, solda manevi ayıptır.
 • Bilek seğirmesi; sağda mal, solda güçlüktür.
 • El üstü seğirmesinde; sağda hüzün, solda şereftir.
 • El seğirmesi; sağ ve solda rızık ve maldır.
 • Başparmak seğirmesinde; sağda yük, solda istektir.
 • Şehadet parmağı titrerse; sağda ve solda sebeplerdir.
 • Orta parmak; sağda hüzün, solda şenliktir.
 • Serçe parmak seğirmesi; sağda mevki, solda üzüntüdür.
 • Yüzük parmağı seğirmesi; solda hayır, sağda maldır.

Gövde

 • Göğüs seğirmesi olursa, sağı hüzün, solu sevinçtir.
 • Meme seğirmesi; sağda mevki, solda şenliktir.
 • Karnın tam seğirmesi; sağda birleşme (kavuşma), solda kâmdır. (zevk, mutluluk)
 • Göbek seğirmesi; sağda hüzün, solda neşedir.
 • Bedenin bir yanının seğirmesi; sağı sevinç, solu maldır.
 • Böğür seğirmesi; solu rızık, sağı mevkidir.

Uyluk

 • Uyluk seğirmesi; sağı mihr (sevgi), solu oğuldur.
 • Kasık seğirmesi; sağ cima, sol seferdir.
 • Yumurtalık seğirmesi; sağda çocuk, solda üzüntüdür.
 • Makat seğirmesi; solda yol, sağda maldır.
 • Baldır seğirmesi; sağ iyş, sol seferdir.
 • Diz seğirmesi; sağda hüzün, solda neşedir.
 • Diz altı seğirmesi; sağda yol, solda kederdir.

Bacak ve ayak

 • Bacak seğirmesi; sağda mal, solda mevkidir ve yolculuktur.
 • Bacak dışı seğirmesi; sağda yol, solda erzaktır.
 • Bacak içi seğirmesi; sağda mal, solda ayrılıktır.
 • Topuk seğirmesi; sağda kavuşma, solda seferdir.
 • Ayak arkası seğirmesi; sağda hüzün, solda safâdır (gönül şenliğidir, esenliktir.)
 • Topuk ve et seğirmesi; sağda yürüme, solda maldır.
 • Taban seğirmesi; sağda yürüme, solda şereftir.
 • Ayak başparmak seğirmesi; sağda mal, solda kâmdır.
 • İkinci parmak seğirmesi; sağda ve solda hoş haberdir.
 • Orta parmak seğirmesi; sağda ve solda çekişmedir.
 • Serçe parmak seğirmesi; sağda çekişme, solda neşedir.
 • Serçe parmak yanındakinin seğirmesi; sağ ve solu rızık ve maldır.

Yukarıdaki cümlenin Osmanlıcası

Muhtelic olsa eğer
Bir yerin eyle nazar
Bunda kim ahkâmı yâd
Şüphesiz et i'timâd
Kim damar oynar neden
Hak'dır onu debreden
Anla işârâtını
Bekle beşerâtını

Erzurumlu İbrahim Hakkı (Kaddesallahu sırrahu’l azîz)

Beyit

Her ne can kim duyar işaretten
(Her kim işaret duyarsa)
Hürrem olsun dili beşerâttan.
(Gönlü müjde ile hoş olsun)

Açıklama

“Anatomi ve bedenle canın özgürlüğünün faydaları ve yararları; organların kuvvetlerinin ayrıntılı olarak anlatılması oldukça uzun olup, bizim maksadımız, Hakk’ı tanımaya bunca örnek ve kolaylıkla bu özetleme bile yardımcı ve delil olaraki beden durumlarının açıklanması, insanlık aleminde uzatılmadan kısa söz ile meramın elde edilmesi, düzenin kurulması ve makamın tamamlanmasıdır.

Zira en güzel biçimde yaratılan ve iki cihanı içinde toplayan insanın şerefli bedeninin, her bir latif uzvunda olan Yaratıcı ve Bârî Allah’ın ince sanatlarına hayretle bakıp ibretle seyir ve temaşa edilip düşünme ve fikretmeyle hayal olununca; anlayış ve idrakte, akılla aciz kalıp vasıf ve beyanında şaşkınlardır.

İnsanı en güzel şekilde yaratan, benzersiz Hakîm, şekil verici Bârî ve yaratıcı olan Allah münezzehtir. O, ne güzel Mevlâ, ne güzel yardımcıdır. Yaratıcıların en güzeli olan Allah yücedir.”

İbrahim Hakkı. Marifetnâme, 84-86. Sad. M. Fuad Başar. Basım Yeri: Âlem Yayıncılık, İstanbul, 2011

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir